KSA Overpelt-centrum

KSA Overpelt-centrum

Vzw

Vzw groepsfoto

Een jeugdvereniging in goede banen leiden is niet altijd even vanzelfsprekend. Denk maar aan de administratie die steeds uitgebreider wordt, het beheer van de financiën en het onderhoud van de gebouwen. VZW KSA Overpelt-Centrum werd opgericht om de leidingsploeg hiervan te ontzorgen en ook om de contractuele aansprakelijkheid over te nemen. Hierdoor zorgen we ervoor dat de leiding zich meer kan concentreren op de essentie van een jeugdbeweging, en dat is het organiseren van leuke activiteiten en een fantastisch zomerkamp voor haar leden.

De aanwezigheid van een overkoepelende VZW met ervaren leiding en ouders heeft ook een positieve invloed op de dagelijkse werking van de jeugdbeweging op zowel korte als lange termijn. Samen met de leidingsploeg bouwen we aan succesvolle toekomst voor de leukste jeugdbeweging van Pelt en omstreken, KSA Overpelt-Centrum.

Wat doet de VZW concreet?
• De VZW staat in voor het beheer van de lokalen ‘De Pomp'. Ze zal als overkoepelend orgaan een visie op lange termijn ontwikkelen voor het beheer en onderhoud van deze gebouwen.
• Ook staat de VZW als organiserend orgaan in voor de jaarlijkse activiteiten, zoals oa de Spaghettidag en de Familiedag. De leiding zal hierdoor niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij eventuele calamiteiten die plaats zouden vinden tijdens deze activiteiten.
• Zoals eerder gezegd neemt de VZW ook bepaalde administratieve taken van de jeugdbeweging over. Doordat er in de VZW altijd mensen met kennis van de wetgeving en bijkomende verplichtingen zitten zal deze kennis niet verdwijnen bij wijzigingen in de leidingsploeg. Continuïteit op lange termijn is hierdoor verzekerd.
• De VZW beheert ook de financiële middelen. De leiding zal werken met jaarlijkse budgetten, terwijl de VZW zorgt voor financiële stabiliteit op lange termijn.

Wie zetelt er in de VZW?
De VZW telt 15 à 20 leden waarvan er minimum 1/3 vanuit de leidingsploeg zelf moeten komen.
De overige leden bestaan uit de VIB (volwassen begeleider), oud-leiding en ouders van leden of leiding. Uit deze laatste groep worden de 3 bestuurders gekozen.
De huidige bestuurders zijn:
Voorzitter: Roel Boonen (Oud-leider en ouder van leider)
Secretaris: Daan Vanseggelen (Oud-leider)
Penningmeester: Brecht Geunes (Oud-leider)

Interesse?
We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders en/of oud-leiding om onze VZW te komen versterken. We vergaderen een 5-tal keer per jaar, helpen bij activiteiten en ondersteunen de leiding waar nodig. Voel je je geroepen om een handje toe te steken, neem dan zeker contact op!
Dit kan via volgend emailadres: roel.boonen@skynet.be