Vereniging Zonder Winstoogmerk

De mensen die zorgen dat onze jeugdbeweging blijft groeien!

Wat is de VZW?

VZW K.S.A. Overpelt Centrum werd in maart 1989 opgericht door de toenmalige leidingsgroep. Deze VZW was nodig om de contractuele aansprakelijkheid op te nemen voor de lokalen en de fuif ‘Happy Hour Party'. Sinds de opriching is er heel wat veranderd aan de wetgeving en was er een grondige update nodig voor onze VZW. Door de strengere (administratieve) verplichtingen en de toegenomen nood aan een lange termijnvisie werd er besloten om bij het actualiseren van de VZW-statuten direct de VZW-werking te herbekijken.

Wat het doel?

De VZW zal instaan voor het beheer van de lokalen ‘De Pomp'. ‘De Pomp' werd eigenhandig gebouwd in 1993 en is sindsdien de thuis van Ksa Overpelt. Omdat ook deze prachtige lokalen de tand des tijds op tijd en stond zullen voelen, zal de VZW als overkoepelend orgaan een lange termijnvisie ontwikkelen voor het beheer en onderhoud van dit gebouw. De eerste opdracht die reeds uitgevoerd werd, was de renovatie van de elektrische installatie.

De VZW zal ook bepaalde administratieve taken van de jeugdbeweging overnemen. Doordat de werking zelf zal verder bestaan als feitelijke vereniging, zal deze niet meer verplicht zijn om een boekhouding bij te houden en bezig te zijn met statutenwijzigingen. De kennis over de wetgeving en bijkomende verplichtingen zal niet verdwijnen bij elke afvoer van oudere leiding, maar er zullen altijd mensen met relevante kennis in de VZW zitten.

Het onttrekken van deze wettelijke verplichtingen, evenals het financieel beheer en het lange termijn beheer voor ‘de Pomp' zorgen ervoor dat de leidingsploeg zich meer kan concentreren op de essentie van een jeugdbeweging, het organiseren van activiteiten en het zomerkamp.

De VZW zal ook de financiële middelen voor de lange termijn beheren. De jeugdbeweging zal met jaarlijks toegewezen budgetten werken, terwijl de VZW een spaarpot aanlegt voor onderhoudswerken aan de pomp en een buffer voor de magere jaren. Dit zal zorgen voor een financiële stabiliteit op lange termijn.

De aanwezigheid van een overkoepelend orgaan met ervaren leiding en ouders zal zeker ook een positieve invloed hebben op de dagelijkse werking van de jeugdbeweging op zowel korte als lange termijn. Wij denken dan ook met deze nieuwe structuur de basis te hebben gelegd van een mooie en succesvolle toekomst voor de leukste jeugdbeweging van Pelt en omstreken, Ksa Overpelt.

Wie zetelt er?

De VZW zal vertegenwoordigd worden door verschillende afgevaardigden vanuit de jeugdbeweging Ksa Overpelt. Het overige deel zal bestaan uit oudleiding en ouders van leden. Uit deze laatste groep zullen 3 bestuurders worden gekozen (Voorzitter, penningmeester en secretaris).

Naam en Voornaam Functie Relatie
Kenis Katrien Voorzitter Oud-leiding
Boonen Roel Penningmeester Vader lid
Hoeben Jeroen Secretaris Oud-leiding
Monnens Jeroen Lid Oud-leiding
Gil Laura Lid Oud-leiding
Theeuwen Pieter Lid Oud-leiding
Theuwissen Jeroen Lid Oud-leiding
Vanseggelen Daan Lid Oud-leiding
Peerlings Katelijne Lid Moeder lid
Pinxten Liesbet Lid Moeder lid
Brouwers Ewald Lid Vader lid
Lehaen Joris Lid Hoofdleiding
Weckx Lien Lid Leiding
Aegten Tom Lid Leiding
Ceulemans Wannes Lid Leiding
Van Renterghem Yente Lid Leiding
(Raad van Bestuur is cursief weergegeven)

Heb je interesse om deel uit te maken van onze vzw als ouder, familielid of ex-Ksa’er om zo net dat steentje extra bij te dragen en wat meer op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen bij onze jeugdbeweging geef dan zeker een seintje aan de hoofdleiding (Sien Ras) en dan zal hij/zij je op de hoogte houden van de vergadermomenten en dergelijke.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft kan u altijd terecht bij iemand van de VZW voor meer uitleg ofwel via het volgende emailadres:
vzw@ksa-overpelt-centrum.be