Ksa Overpelt-Centrum

Alles wat je over onze jeugdbeweging zou moeten weten!

Wat is Ksa?

Ksa is een jeugdbeweging die vooral een vakantiewerking heeft. Er zijn dus voornamelijk activiteiten tijdens de schoolvakanties. Dit is een beetje het unieke aan Ksa Overpelt. Wij hebben geen wekelijkse activiteit op zaterdag of zondag maar meerdere activiteiten per week in de schoolvakanties.

Uitzonderlijk hebben we tijdens het schooljaar eens een activiteit op zaterdag of zondag, maar dit blijft beperkt! De leden worden steeds per brief verwittigd.Je kan deze brieven ook raadplegen op deze site. Hierin staat dan een korte beschrijving van de activiteit, begin- en einduur, wat mee te brengen, ...

Met al onze leden samen een activiteit doen, gaat natuurlijk niet. Daarom werken we in verschillende leeftijdsgroepen. De jongsten zijn ingedeeld bij de ROJO'S (1ste tot het 2de studiejaar, het 3de tot het 4de studiejaar en het 5de tot het 6de studiejaar). Dan volgt de KNIM (1ste en 2de middelbaar), vervolgens de SJO ( 3de en 4de middelbaar) en als laatste ledengroep hebben we de +16. Hierna kan je leiding worden.

Mogelijkheden genoeg dus voor een lange en vruchtbare loopbaan bij Ksa Overpelt-Centrum. Ksa heeft een gemengde werking, dit wil zeggen dat zowel jongens als meisjes samen in een groep terechtkomen.

Wat doen jullie allemaal?

Het werkjaar begint met de startdag op zondag 30 september 2018. Verder vullen we onze tijd in met bosspelen, dorpsspelen, fietstochten, knutselen, zwemmen, dagtochten, tweedaagse sport en spel...

Het hoogtepunt van het Ksa-jaar is het jaarlijkse kamp! Dat is 10 dagen plezier beleven met je vrienden en vriendinnen van de Ksa!

Wat is 'op kamp gaan'?

Kamp is datgene waar elke Ksa'er een heel jaar naar uitkijkt. Kamp is 10 dagen sport en spel samen met je vriendjes en vriendinnetjes in de natuur. Kamp is slapen in tenten, je rot amuseren en samen lief en leed delen. Elk kamp is een onvergetelijke ervaring!

Op kamp doen we allerlei activiteiten die we door het jaar nooit doen zoals bijvoorbeeld een dauwtrip, dagtochten, schimmentocht, spelavonden, dammen bouwen, commandotocht en uiteraard de afsluiter van het kamp : kampspel met 's avonds een kampvuur.

Vanaf Rojo 3 mag je een volledig kamp mee! Voor Rojo 1&2 is het nog even tanden bijten, maar voor jullie hebben we wel een voorproefje van het kamp van vijf dagen!

Wat kost dat allemaal?

Zoals elke vereniging heeft ook een jeugdbeweging veel uitgaven. Denk maar aan knutselmateriaal, tenten, onderhoud van de lokalen, op kamp... Dankzij onze jaarlijkse evenementen zoals spaghettidag, Kaas&Wijn, familiedag… kan een groot deel van deze onkosten gedekt worden, maar zeker niet alles.

Het lidgeld bij Ksa Overpelt bedraagt 25 euro. Dit bedrag wordt volledig doorgestort naar Ksa Nationaal en wordt gebruikt om een verzekeringspolis voor elk lid af te sluiten. Je krijgt dan ook regelmatig een tijdschrift opgestuurd door Ksa Nationaal.

Daarbuiten wordt er soms een bijdrage gevraagd indien er activiteiten zijn die geld kosten (bijvoorbeeld een 2-daagse) maar dit wordt tot een minimum beperkt.

Het kampgeld bedraagt 100 euro, wat zeker niet veel is voor 10 dagen eten, drinken, slapen, sport en spel, ...

Moesten deze geldelijke bijdragen toch een probleem vormen twijfel niet en neem contact met ons op! Wij willen niet dat een kind al het fantastische van de jeugdbeweging mist omwille van geld! Hier zijn zeker en vast oplossingen voor.

Waar woont de Ksa?

Onze lokalen zijn gelegen in 't Pelterke. Achter de sporthal zal je onze lokalen zien verschijnen.Ons gebouw heeft de naam 'De Pomp' gekregen, dit is omdat de pomp die nu op de oude markt staat, vroeger op de plaats van onze lokalen stond!

Rojo 1 & 2?

Iedereen is welkom bij Ksa Overpelt en dat geldt ook voor de allerkleinsten! Rojo 1&2 is onze jongste groep en is voor jongens en meisjes van het 1ste tot en met het 2e studiejaar.